Opłatę za wprowadzenie LZO do powietrza określa się na podstawie jednej z poniższych metod, wyznaczając pomiar:

  • emisji niezorganizowanej, będącej efektem instalacji nieszczelnej.
  • na podstawie bilansu LZO w instalacji wykorzystującej związki organiczne jako surowce.

  • emisji okresowej lub ciągłej (głównie w instalacjach przemysłu chemicznego, produkcja mas bitumicznych, tworzyw sztucznych, depolimeryzacji)
  • emisji zużycia preparatów wykorzystywanych do konserwacji i czyszczenia maszyn.

Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za gazy i pyły wprowadzane do środowiska, określa poszczególne kwoty za substancje organiczne należące do grupy LZO oraz osobno grupę związków organicznych. Według wykazu na 2015 rok, nalicza się :

aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 1,28 zł/kg
aldehydy alifatyczne i ich pochodne 1,28 zł/kg
alkohole alifatyczne i ich pochodne 1,28 zł/kg
alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 1,28 zł/kg
aminy i ich pochodne 1,28 zł/kg
kwasy organiczne i ich związki pochodne 1,28 zł/kg
węglowodory alifatyczne i ich pochodne 0,11 zł/kg
węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 1,44 zł/kg
związki organiczne 6,39 zł/kg

Z uwagi na stawki poszczególnych związków organicznych i całej grupy, przy ostatecznym bilansie LZO mogą wyjść spore różnice kwotowe. Dlatego też, aby rozliczać się na bazie konkretnych związków jakie się emituje, trzeba dobrze znać ich udział w swoim procesie produkcji.

Sporządzenie wiarygodnych danych w rozbiciu na związki i wykonanie bilansu LZO umożliwia wniesienie opłaty według ogólnej stawki za związki organiczne ale tylko za tę część emisji, wobec której nie można określić rodzajów substancji wchodzących w skład LZO. Pozostałą część LZO można rozliczyć według wykazu Ministra Środowiska.

Kontakt

przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, przez firmę NT TRADE, w celu otrzymania informacji handlowych.