Regeneracyjny Dopalacz Termiczny (Regenerative – Thermal Oxidizers)

redukuje Lotne Związki Organiczne (LZO) w komorze spalania, przy temperaturze utleniania pow. 800°C. Powietrze procesowe musi zostać podgrzane do takiej temperatury, aby uzyskać zgodnie z normami stopień jego oczyszczenia. Dla zapewnienia takich warunków, należy dysponować odpowiednią ilością energii cieplnej, dlatego wykorzystuje się regeneracyjny system wymiany termicznej, pozwalający wykorzystać w jak największym stopniu energię gorącego – czystego powietrza do podgrzania zimnego – zanieczyszczonego.

Dopalacz RTO w zależności od objętości powietrza (100 – 500.000Nm3/h), posiada 3, 5, 7 lub 9 komór, wewnątrz których znajdują się złoża ceramiczne. W skład złóż wchodzą bloczki ceramiczne o wymiarach 150x150x150, 150x150x300mm oraz inne media, jak siodła ceramiczne itp. Złoża ceramiczne oraz czas cyklu muszą być precyzyjnie dobrane do przepływu oraz zawartości energii (wartość kaloryczna zanieczyszczeń), celem osiągniecia optymalnej pracy RTO, bez dodawania dodatkowego paliwa („auto – thermal”).

Poprzez system odprowadzenia gorącego powietrza, nadmiar energii powstający przy wysokich koncentracjach LZO, wyprowadzany jest z komory spalania. Dzięki temu unika się nadmiernego wzrostu temperatury wewnątrz złoża ceramicznego, w przypadku stężeń przekraczających punkt auto-termiczny. Zapobiega to wstępnej/wczesnej reakcji spalanych związków organicznych we wkładach ceramicznych, a właściwe ich przekształcenie następuje w komorze spalania.

W kooperacji z naszymi Partnerami, możemy zaoferować Państwu szeroki pakiet usług serwisowych dla RTO takich jak :
  • w czas reakcji 24h na dobę / 7 dni w tygodniu;
  • w rozwiązywanie problemów, analizy;
  • w zaopatrzenie i konsultacje w zakresie części zamiennych;
  • w konserwacja zapobiegawcza i naprawa wszystkich elementów: wentylatory, pompy, palniki, termiczne instalacje olejowe, systemy parowe, systemy gorącej wody, wszystkie typy napędów (pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne), kontrola bezpieczeństwa na wszystkich poziomach. Serwisujemy większość jednostek RTO.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych Partnerów oraz naszym, jesteśmy w stanie obsługiwać serwisowo urządzenia produkcyjne, jednostki peryferyjne i systemy dostarczane przez innych producentów.

Oferujemy także możliwość zbudowania nowego urządzenia! – jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt.

Kontakt

przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, przez firmę NT TRADE, w celu otrzymania informacji handlowych.